Pult Centrální Ochrany

Vlastníme nejmodernĕjší Pult Centrální Ochrany na který se můžete v současné dobĕ připojit nĕkolika způsoby .
  • Radiovým vysílačem TSM 452
  • Vysílačem GPRS GSM 1
  • Telefonní linkou
  • Prostřednictvím internetu
Vysílače TSM 452 a TSM 454 jsou rádiová objektová zařízení umožňující přenos dat v rádiových sítích Global a Global 2 v pásmu 420 - 470 MHz. Vysílač může být spojen s ústřednou EZS pomocí přímých vstupů, přes telefonní komunikátor nebo přes sériové rozhraní. S ústřednou EPS pak pomocí přímých vstupů, přes telefonní komunikátor přes sériové rozhraní nebo EPS komunikátor.
Buňková struktura rádiové sítě

Paralelní vstupy

8 vyvážených 24 hodinových smy?ek (1k8), 8 potenciálových smy?ek -rozepnuto -50 V až 3,5 V, neur?itý stav 3,5 V až 9 V, sepnuto 9 V až 50 V, odb?r 1,5 mA p?i 15 V, možnost programového vypnutí vstupu ?není nutné zakon?ovat jej odporem, možnost programové inverze vstupu, softwarová filtrace rušení na vstupech, možnost napojení až 8 r?zných úst?eden EZS na všech 16 vstup?. Pro každou úst?ednu je pak jeden vstup rezervován pro poplach a druhý vstup na den/noc.
Vstup pro telefonní komunikátor

vstup pro telefonní komunikátor zpracovává formáty Contact ID, 4+2,4+3, DTMF, rychlostí 10, 20, 40 Bd, příjem telefonních formátů s paritou nebo bez, akustická signalizace potvrzení zpráv telefonní komunikace, indikace přijaté zprávy z telefonního komunikátoru, možnost nastavení pořadí handshake, možnost připojení až 8 ústředen EZS přes telefonní komunikátor i s jejich rozlišením na PCO, ústředny EZS musí být řazeny za sebou, možnost volání ústředny EZS přes pobočkovou ústřednu
Síť GPRS

Vysílač GSM 1 je objektové zařízení, které slouží k přenosu informací z ústředen EZS nebo EPS na pult centrální ochrany typu Global sítí NSG (GSM/GPRS). Úspěšný přenos informací je vždy zpětně potvrzován (obousměrná komunikace s PCO). Vysílač může být spojen s ústřednami EZS nebo EPS pomocí přímých vstupů, přes telefonní komunikátor nebo přes sériové rozhraní. Vysílač GSM 1 může rovněž fungovat jako zabezpečovací ústředna AMOS 1600. Pak má funkce ústředny, která obsahuje 16 smyček a je dělitelná do 8 sekcí (bližší informace naleznete na letáku k ústředně AMOS 1600).
Paralelní vstupy

8 vyvážených 24 hodinových smyček (1k8), 8 potenciálových smyček -rozepnuto -50 V až 3,5 V, neurčitý stav 3,5 V až 9 V, sepnuto 9 V až 50 V, odběr 1,5 mA při 15 V, možnost programového vypnutí vstupu –není nutné zakončovat jej odporem, možnost programové inverze vstupu, softwarová filtrace rušení na vstupech, možnost napojení až 8 různých ústředen EZS na všech 16 vstupů. Pro každou ústřednu je pak jeden vstup rezervován pro poplach a druhý vstup na den/noc.
Vstup pro telefonní komunikátor

vstup pro telefonní komunikátor zpracovává formáty Contact ID, 4+2,4+3, DTMF, rychlostí 10,20,40 Bd, příjem telefonních formátů s paritou nebo bez, akustická signalizace potvrzení zpráv telefonní komunikace, indikace přijaté zprávy z telefonního komunikátoru, možnost nastavení pořadí handshake, možnost připojení až 8 ústředen EZS přes telefonní komunikátor i s jejich rozlišením na PCO, ústředny EZS musí být řazeny za sebou, možnost volání ústředny EZS přes pobočkovou ústřednu
Rádiový komunikátor JA-60 NAM, JA-63 NAM a JA-65 NAM

Rádiový komunikátor JA-60 NAM, JA-63 NAM a JA-65 NAM je rádiovým modulem, který je vkládán na místo stávajícího telefonního komunikátoru u zabezpečovacích systémů JA-60 Comfort, JA-63 Profi a JA-65 Maestro společnosti Jablotron, s.r.o. Komunikátor JA-60 NAM (63, 65) slouží k připojení ústředny EZS JA-60, JA-63 a JA-65 rádiovou cestou prostřednictvím rádiových sítí Global a Global 2 v pásmu 420-470 MHz na pulty centralizované ochrany NAM Global. Velkou výhodou rádiového komunikátoru JA-60 (63, 65) NAM jsou minimální poplatky za přenos téměř neomezeného počtu zpráv o aktuálním stavu systému JA-60 (63,65) na PCO. Další výhodou je vysoká bezpečnost přenosu zpráv. Použije-li se telefonní komunikátor je kontrola stavu ústředny provedena s ohledem na telefonní poplatky 1-2 x denně. Dojde-li k napadení objektu a přerušení telefonního vedení v tomto intervalu, PCO se o narušení nedoví. U rádiového komunikátoru JA-60 NAM (63, 65) je případný výpadek ihned signalizován na PCO, a to díky pravidelným kontrolním telegramům, které jsou komunikátorem vysílány. Rychlost přenosu zpráv prostřednictvím rádiové sítě je několikanásobně vyšší než u telefonního spojení. Poplachová zpráva je na dispečink PCO přenesena do 2 sekund od jejího Dosah rádiového komunikátoru je závislý na umístění ústředny, typu a členitosti zástavby. Pokud nedostačuje výkon vyzářený helikalovou anténou k zajištění kvalitního spojení se sběrnou stanicí nebo jedná-li se o ústřednu JA-65, může se použít některá z dalších doporučených antén.
Telefonní PCO

Telefonní karta TF 98 je zařízení umožňující přijímat do pultu centralizované ochrany data ze střežených objektů po telefonních linkách. Na straně objektu je telefonní komunikátor ústředny elektronické zabezpečovací signalizace nebo ústředny elektronické požární. Umožňuje přijímat všechny tónové i DTMF formáty 3+1 až 4+3 s paritou i bez.
Přijímané komunikační formáty

Tónové 3+1, 3+2, 4+1, 4+2, 4+3, vše s paritou nebo bez parity, DTMF od 4 do 24 cifer s paritou nebo bez (např. CONTACT ID), Rychlost od 10 bps do 40 bps (10 / 14 / 20 / 33 / 40 bps) nebo DTMF, Data na frekvencích od 1600 Hz do 1950 Hz (1600 / 1800 / 1850 / 1900 /1950 Hz) nebo DTMF, Handshake sekvence v nastavitelném pořadí: 1400 Hz, 2300 Hz, vícetónový, 2, dvoutón, 1600 Hz, 2000 Hz, 2100 Hz