Opticko-kouřový hlásič SLK-EN

Opticko-kouřový hlásič SLK-EN je vhodný k detekci požáru v počátečním stádiu.Díky speciálně konstruované kouřové komoře se vyznačuje velmi rovnoměrnou reakcí na všechny druhy kouřových aerosolů.Komora hlásiče je jednoduše vyměnitelná,kontrolu funkce elektroniky hlásiče umožňují magneticky ovládané jazýčkové kontakty.Pomocí testovací LED diody je přezkušována také měřící komora.Fixační šroub zajišťuje hlásič proti nežádoucímu vyjmutí.Výška hlásiče se soklem je:54 mm.Hlásič odpovídá evropské normě EN 54,část 7.
Ionizační kouřový hlásič SIH-E

Ionizační kouřový hlásič SIH-E je vhodný k detekci požáru v počátečním stádiu.Je schopen okamžité detekce jak viditelného tak i neviditelného kouře.Dvoukomorový systém kompenzuje vlivy okolí a zaručuje vysokou stabilitu a odpovídající reakci.Kontrolu funkce elektroniky hlásiče umožňují magneticky ovládané jazýčkové kontakty.Fixační šroub zajišťuje hlásič proti nežádoucímu vyjmutí.Hlásič odpovídá evropské normě EN 54,část 7.
Maximálně-diferenciální hlásič DCC – E

Maximálně-diferenciální hlásič DCC – E je vhodný k detekci požáru s rychlým nárůstem teploty nebo tam,kde z důvodu vlivu prostředí není možno použít opticko-kouřový nebo ionizační hlásič.Poplach je vyhlášen při dosažení určité maximální teploty,ale také při rychlém nárůstu teploty.Hlásič DCC-E patří svou hodnotou reakce do třídy 1 dle EN 54,lze jej proto použít ve všech prostorách s výškou povolenou pro teplotní hlásiče ( max. 7,5 m dle ČSN,VdS,TRVB ).Hlásič odpovídá evropské normě EN 54,část 5.
Maximální hlásič DFE – 90E

Maximální hlásič DFE – 90E je použitelný na základě své vysoké spouštěcí teploty ( 90° C ) tam,kde dochází k velkým teplotním výkyvům,zvláště pak v prostorách s vysokou okolní teplotou nebo s vysokou vlhkostí vzduchu.Hlásič DFE – 90E nemá v klidovém stavu žádný proudový odběr a je vhodný pro detekci požárů s pomalým i rychlým nárůstem teploty.
Plamenný hlásič HF-24E

Plamenný hlásič HF-24E je používán tam,kde dochází při vzniku požáru k okamžitému vzniku otevřených plamenů.Detekční UV-trubice reaguje na plameny,které obsahují podíl UV záření ( 185 – 300 nm ).Velikost střežené plochy se zvětšuje s výškou montáže,při výšce 4m má střežená plocha velikost 150 m2.
Sokl hlásiče BSI / TMI

Sokl hlásiče BSI / TMI se používá pro všechny automatické hlásiče monologové technologie.Je vybaven elektronikou,zajišťující adresaci osazeného hlásiče ( při výměně hlásiče není nutné provádět novou adresaci ). Součástí soklu je červená LED dioda pro signalizaci poplachu.Sokl umožňuje uložení přívodních kabelů jak pod omítku,tak i na povrchu.Pro povrchovou montáž linkového vedení jsou na protilehlých stranách soklu připraveny dvě prolamovatelné kabelové průchodky.
Tlačítkový hlásič MBM / MTM

Tlačítkový hlásič MBM / MTM pro monologovou technologii slouží k manuálnímu vyvolání požárního poplachu.Poplach je signalizován vestavěnou LED diodou.Tlačítko hlásiče zůstává po stisknutí aretováno.Zpětné nastavení hlásiče se provádí otevřením dvířek pomocí klíčku a stisku zpětného tlačítka.Teprve poté je možné zpětné nastavení poplachu na požární ústředně.Hlásič odpovídá normě EN 54.