Opticko – kouřový hlásič OSD 2000

Opticko – kouřový hlásič OSD 2000 pracuje na základě Tyndallova principu a slouží k rychlé detekci doutnajících požárů s vývinem kouře.Citlivost hlásiče lze softwarově nastavit v rámci normy EN 54 část 7.Hlásič je sériově vybaven integrovaným zkratovým izolátorem,signalizací poruchy a identifikací a signalizací znečištění.Každý hlásič je samostatně odpojitelný,je necitlivý na rušivá elektromagnetická pole.Zpracování signálu kouřového senzoru je digitální,poplach je signalizován pomocí LED diody ( možnost připojení paralelního indikátoru ).Hlásič odpovídá normě EN 54 část 7.
Teplotní hlásič DMD 2000

Teplotní hlásič DMD 2000 je vhodný k detekci požáru s rychlým nárůstem teploty nebo tam,kde z dúvodu vlivu prostředí není možno použít opticko-kouřový hlásič.K dispozici je ve třech třídách se spouštěcí teplotou dle normy EN 54 část 5: Třída 1 : 62°C, třída 2 : 70°C,třída 3 : 78°C. Hlásič je sériově vybaven integrovaným zkratovým izolátorem,signalizací poruchy a identifikací a signalizací znečištění.Každý hlásič je samostatně odpojitelný,je necitlivý na rušivá elektromagnetická pole.Zpracování signálu kouřového senzoru je digitální,poplach je signalizován pomocí LED diody ( možnost připojení paralelního indikátoru ).Hlásič odpovídá normě EN 54 část 5.
Sokl hlásiče USB 501

Sokl hlásiče USB 501 se používá pro všechny automatické hlásiče v kruhové technologii Schrack BMZ Integral.Pro protažení instalačního kabelu jsou určeny prolamovatelné kabelové průchodky ( podle volby zezadu skrz dno,nebo stranou ).Sokl neobsahuje žádnou elektroniku,pouze 6-ti pólovou svorkovnici pro připojení instalačního kabelu.Protože poplachová LED dioda je umístěna ve středu hlásiče,nehraje montážní uspořádání soklu žádnou roli ( není nutné směřování LED diody ke vchodu do místnosti ).
Tlačítkový hlásič MCP 535

Tlačítkový hlásič MCP 535 slouží k manuálnímu vyvolání požárního poplachu.Poplach je signalizován vestavěnou LED diodou.Tlačítko hlásiče zůstává po stisknutí aretováno.Zpětné nastavení hlásiče se provádí otevřením dvířek pomocí klíčku a stisku zpětného tlačítka.Teprve poté je možné provést zpětné nastavení poplachu na požární ústředně.Tlačítkový hlásič je sériově vybaven integrovaným zkratovým izolátorem,indikací poruchy a možností odpojení jednotlivého hlásiče. Hlásič odpovídá EN 54.
Vstupně / výstupní modul BA – OI 2

Vstupně / výstupní modul BA – OI 2 obsahuje jeden reléový výstup,dva vstupy a monitorovací vstup pro sledování externího napájecího napětí.Funkce modulu jsou libovolně programovatelné,což umožňuje jeho použití pro připojení speciálních hlásičů do kruhové linky nebo jako vstupní/výstupní prvek pro ovládání nebo snímání stavu libovolného zařízení.