Jablotron

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. Samozřejmě, že jiná bude hodnota EZS určeného pro zabezpečení panelákového bytu ve třetím patře v malém městě a jiná pro zabezpečení luxusní vily v Praze.
Ústředna

Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. Ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu
Magnetický detektor

K 80 % vloupání dojde překonáním vchodových dveří. Proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. Dveře by měly být především chráněny mechanickým zámkem, aby nemohlo dojít k jejich snadnému otevření. Samozřejmě, že čím je zámek složitější, více odolá. O indikaci otevření dveří se postará magnetický detektor. Ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna většinou čeká na odjištění systému. Pokud nedojde k odjištění během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu narušení objektu.
Klávesnice

Moderní EZS se zpravidla odjišťují buď pomocí klávesnice zadáním několikamístného vstupního kódu nebo stiskem tlačítka rádiového ovladače. Oba systémy jsou naprosto bezpečné. Možnost zadání kódu bývá omezena několika málo pokusy než dojde k vyhlášení poplachu. U ovládacích klíčenek bývá použit takzvaný plovoucí přenosový kód, který zcela znemožňuje jeho zkopírování.
JA-63
Bezdrátové ústředny
Ústředna JA-63 se dodává ve více provedeních - viz podrobný popis. V plastové skříni ústředny je síťový zdroj a je zde prostor pro akumulátor 1,3 nebo 2,6 Ah. Na základní desce ústředny JA-63 jsou čtyři vstupní svorky pro drátové smyčky (s možností jednoduchého nebo dvojitého vyvažování). S osazeným rádiovým modulem (JA-63R) má ústředna 16 bezdrátových zón pro snímače řady JA-60 (lze jich přiřadit až 32).
Ústředna JA-65 "Maestro"
Bezdrátové ústředny
Ústředna JA-65 "Maestro" je hybridní stavebnicový systém, určený k profesionální instalaci. Kovová skříň ústředny má zabudovaný síťový zdroj a prostor pro akumulátor až 7Ah. Výklopná konzola obsahuje základní desku 16 zónové ústředny (bez vstupu). Tu je dle potřeb možno doplnit dalšími prvky.
Klávesnice JA-60D
Bezdrátové ústředny
Klávesnice JA-60D umožňuje ovládat systém obdobně, jako klávesnice, která je součástí ústředny. Výhodou je, že tato klávesnice komunikuje s ústřednou bezdrátově a nepotřebuje tedy propojovací kabel.
Klávesnice JA-60E
Bezdrátové ústředny
Klávesnice JA-60E umožňuje systém ovládat a v plném rozsahu programovat. Připojuje se kabelem a k ústředně zabezpečovacího systému je možno připojit i více klávesnic JA-60E současně.
Klávesnice JA-60F
Bezdrátové ústředny
Klávesnice JA-60F je určena pro ovládání zabezpečovacích systémů řady JA-60. Výhodou je, že tato klávesnice komunikuje s ústřednou bezdrátově a nepotřebuje tedy propojovací kabel.
Klíčenka RC-44
Jablotron
Klíčenka RC-44 obsahuje dva páry tlačítek. Lze ji využít k ovládání různých bezdrátových zařízení firmy Jablotron. Jednou klíčenkou lze například ovládat autoalarm a domovní zabezpečovací systém, dvě nezávislé sekce domovního systému nebo až 6 různých zařízení pomocí přijímačů řady UC-2xx.
Detektor JA-60B
Jablotron
Detektor JA-60B je moderní prostředek detekce rozbití skleněných ploch, vynikající jednoduchou montáží a vysokou spolehlivostí
Detektor JA-60G
Jablotron
Detektor JA-60G slouží k indikaci požárního poplachu při úniku plynů. Reaguje na všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,.... ) ve dvou úrovních koncentrace.
Optická závora JA-60IR
Jablotron
Optická závora využívá čtyř infračervených paprsků k detekci narušení prostoru - proniknutí přes hlídanou hranici. Sestává se ze dvou částí - vysílací TX optické části a přijímací RX optické části, ve které je vestavěn univerzální vysílač JA-60N pro přenos do systémů Jablotron řady JA-60.
Bezdrátový magnetický detektor JA-60N
Jablotron
Bezdrátový magnetický detektor JA-60N je určen k indikaci narušení objektu otevřením dveří okna apod. Kromě toho má detektor vstupy pro připojení externích snímačů.
Detektor JA-60P
Jablotron
Detektor JA-60P je určen k detekcí pohybu člověka v hlídaném prostoru. Vysokou odolnost proti falešným poplachům a účinnou teplotní kompenzaci zajišťuje digitální zpracování signálu. Použitý způsob bezdrátové komunikace garantuje kvalitní přenos signálů.
Detektor JA-60SR
Jablotron
Detektor JA-60SR reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má zabudovanou akustickou sirénku. Poplachovou informaci též předává bezdrátově. Snímač provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému. Testovat lze pomocí tlačítka nebo běžného IR ovladače.
Detektor JA-60SP
Jablotron
Detektor JA-60SP reaguje na výskyt kouře požárním poplachem, jeho využití je vhodné zejména v obytných částech domů a v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru. Poplachová informace je předávána bezdrátově. Pro lokální varování má snímač zabudovanou sirénu. Detektor provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému.
Siréna JA-63A
Jablotron
Siréna JA-63A je inovovaná verze venkovní bezdrátové sirény , má vlastní síťový adaptér a zálohovací akumulátor. Se zabezpečovacím systémem komunikuje bezdrátově (obousměrná komunikace).
Signalizátor UC-260
Jablotron
Signalizátor UC-260 lze užít jako sirénu, zvonek či zvukové upozornění na aktivaci snímače (otevření dveří pohyb osob apod.) a také jako jednoduchý minialarm. Spolupracuje s bezdrátovými prvky Jablotron. Může být užit jako součást zabezpečovacího systému, nebo i samostatně s bezdrátovými tlačítky a s bezdrátovými snímači řady JA-60.
UC-261
Jablotron
Siréna komunikuje s ústřednou EZS bezdrátově s obousměrnou komunikací. Současně ji lze využít jako zvonek či zvukové upozornění. Siréna je schopna reagovat na signály z více různých prvků (tlačítka, snímače) a různým podnětům je možno nastavit odlišné zvuky – melodie (podmínkou je přihlášení sirény do ústředny JA-6x). Nastavitelná je též hlasitost ve dvou úrovních. Při spolupráci se zabezpečovacím systémem umí UC- 261 kromě intenzivního zvuku sirény vydávat též potvrzovací signály (zajištění, odjištění). Pokud je UC-261 odpojena od napětí, vyšle chybové hlášení na ústřednu.
RC-60
Jablotron
Výrobek lze použít k ovládání bezdrátových zabezpečovacích systémů řady JA-60, 63 a 65. Může být použít i s přijímači typu UC-216, 222, 230, 260 a 280. Zařízení má dva aktivační vstupy (A, B) pomocí kterých je možné vysílat ovládací instrukce. Má též sabotážní vstup.
UC-216
Jablotron
UC-216 je modul tříkanálového přijímače kódovaného signálu. Stav dvou výstupních relé a výstupního tranzistoru je indikován na předním panelu. Napájení 12 V ss.
UC-222
Jablotron
Výstupní bezdrátový modul UC-222 se napájí střídavým napětím přímo ze sítě. Výstupní kontakt relé může ovládat síťové spotřebiče
Signalizátor UC-260
Jablotron
Signalizátor UC-260 lze užít jako sirénu, zvonek či zvukové upozornění na aktivaci snímače (otevření dveří pohyb osob apod.) a také jako jednoduchý minialarm. Spolupracuje s bezdrátovými prvky Jablotron. Může být užit jako součást zabezpečovacího systému, nebo i samostatně s bezdrátovými tlačítky a s bezdrátovými snímači řady JA-60.
Ovladač RC-28
Jablotron
Ovladač RC-28 je určen zejména jako tlačítko bezdrátového zvonku. Může být použito s přijímačem typu UC-260, případně též UC-216, UC-222 a UC-280.
UC-280
Jablotron
Zařízení UC-280 je určeno pro příjem informací z bezdrátových snímačů řady JA-60 a dálkových ovládačů řady RC Jablotron. Umí také vysílat instrukce k ovládání bezdrátové sirény JA-60A a bezdrátových výstupních releových modulů UC-216 a UC-222. Hodí se zejména k rozšíření klasického zabezpečovacího systému o bezdrátové periferie
Zařízení UC-282
Jablotron
Zařízení UC-282 je určeno k propojení s bezdrátovým interfacem UC-280 či UC-281, pro příjem informací z bezdrátových snímačů řady JA-60 a dálkových ovládačů řady RC Jablotron (rozšíření o 8 příjmových zón). Hodí se zejména k rozšíření klasického zabezpečovacího systému o bezdrátové periferie.
Ústředna JA-80K
Jablotron
Má 50 adres pro bezdrátové periferie a 2 drátové vstupy. Pro částečné hlídání nebo rozdělení objektu (pro dvě firmy nebo dvě rodiny) lze prvky zařadit do 3 sekcí (A, B, C). Ústředna poskytuje signál pro sirény (vnitřní a vnější) a 2 programovatelné výstupy. Nastavit lze až 50 ovládacích kódů a karet. Do konektoru datové sběrnice je možné zapojit počítač nebo drátovou klávesnici. Ústředna se napájí ze sítě (zálohovací akumulátor může mít kapacitu 1,3 nebo 2,6Ah) má paměť 255 událostí a její vnitřní hodiny automaticky rozlišují zimní a letní čas. Do ústředny lze přiřazovat (učit) bezdrátové detektory, RC ovládače, klávesnice, sirény a termostaty. Programovatelné výstupy ústředny lze naučit do UC a AC modulů. Do ústředny se zapojuje modul komunikátoru (JA-80X, 80Y nebo 80V)
Klávesnice JA-80F
Jablotron
Ovládá a programuje systém bezdrátově, obsahuje čtečku přístupových karet (RFID) a má vstup pro senzor otevření dveří. Srozumitelné informace o stavu systému udává textově (např. kde je otevřené okno, zda je systém zajištěn apod.). Texty klávesnice lze editovat. Lze ji přiřadit (naučit) do ústředny JA-80E je drátová verze klávesnice, připojuje se k ústředně kabelem
Vnější klávesnice JA-80H
Jablotron
Obsahuje čtečku přístupových karet, zvonkové tlačítko a její klávesy svítí. Umožňuje otevírat dveře, případně i ovládat systém. K ústředně se připojuje kabelem přes interface WJ-80 JA-80N je verze vnější čtečky přístupových karet bez klávesnice
Interface WJ-80
Jablotron
Připojuje vnější klávesnici JA-80H (nebo čtečku JA-80N) k ústředně. Má releový výstup pro elektrický zámek (nebo servomechanizmus vrat) a vstup pro otevření dveří zevnitř. Ústředně hlásí otevření dveří (vrat) podobně jako dveřní detektor. Umožňuje připojit i cizí klávesnice a čtečky, pokud používají protokol Wiegand 26b. K ústředně se připojuje kabelem sběrnice, její vysílač zvonkového tlačítka (jen pro JA-80H) lze naučit do sirény JA-80L
Přístupová karta PC-01
Jablotron
Je bezdotyková RFID karta (standard EM UNIQUE 125kHz). K systému lze přiřadit až 50 karet. Pro vyšší ochranu lze použití karty podmínit zadáním číselného kódu. Karty lze snadno potisknout. PC-02 je provedení přívěsek klíčů. Přiřazuje se k ústředně naučením na klávesnici JA-80F, JA-80E, JA-80H nebo JA-80N
Detektor pohybu JA-80P
Jablotron
PIR senzor kryje až 112m2 podlahové plochy (lze použít s čočkou která eliminuje drobná zvířata). Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům. Má vstup pro připojení senzoru otevření dveří. Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L (pro indikaci pohybu zvukem)
Kombinovaný detektor JA-80PB
Jablotron
sdružuje PIR snímač pohybu a duální senzor rozbití skla (rozezná rozbítí okna do vzdálenosti 9m). Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům. Má také vstup pro připojení senzoru otevření dveří. Detektor obsazuje v ústředně 2 adresy (samostatně se rozlišuje pohyb nebo rozbití skla). Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L
Dveřní detektor JA-80M
Jablotron
Jeho magnetický senzor reaguje na otevření dveří nebo okna. Má vstup pro připojení externích senzorů. Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L (pro indikaci otevření zvukem)
Požární detektor JA-80S
Jablotron
Kombinuje optický senzor kouře se snímačem teploty. Má zabudovanou sirénu pro lokální varování a testovací tlačítko. Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L (pro indikaci nebezpečí zvukem)
Detektor plynu JA-80G
Jablotron
Hlásí hořlavý plyn nebo páry. Používá senzor se žhaveným platinovým vláknem. Detektor se napájí ze sítě a kromě bezdrátového signálu poskytuje kontakt pro uzavření přívodu plynu. Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L (pro indikaci nebezpečí zvukem)
Detektor pohybu JA-85P
Jablotron
Je miniaturní stropní PIR senzor vhodný k ochraně malých místností nebo interiéru auta. Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům. Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé), do sirény JA-80L (pro indikaci pohybu zvukem) a lze též použít s autoalarmem řady CA-18xx
Detektor rozbití skla JA-85B
Jablotron
Rozezná rozbití okna do vzdálenosti 9m. Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům. Lze též instalovat do auta. Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé), do sirény JA-80L a lze též použít s autoalarmem řady CA-18xx
Okenní detektor JA-82M
Jablotron
"Neviditelný" magnetický senzor otevření se instaluje do rámu (lze snadno vestavět do většiny vyráběných oken). Napájí jej 2 knoflíkové lithiove baterie CR2354 Lze přiřadit (naučit) do ústředny, do UC a AC přijímačů (pro ovládání relé) a do sirény JA-80L (pro indikaci otevření zvukem)
Vnitřní siréna JA-80L
Jablotron
Vnitřní siréna JA-80L se napájí ze sítě (230V), indikuje poplach, odchodové a příchodové zpoždění. Je-li odpojena při poplachu hlásí ústředně sabotáž (t.j. potvrzení pachatele v objektu). Lze též použít jako zvonek nebo k zvukové indikaci signálu z detektoru. Funkce její signálky je nastavitelná. Sirénu lze přiřadit (naučit) do ústředny a lze do ní přiřazovat (učit) bezdrátové detektory, RC ovládače, vstup bezdrátové klávesnice a zvonkové tlačítko klávesnice JA-80H
Vnější siréna JA-80A
Jablotron
Zcela bezdrátová siréna v robustním krytu. Slouží zároveň jako vnější detektor sabotáže. Lithiová baterie vydrží 3 až 5 let (podle dle četnosti provozu) Lze přiřadit do ústředny
Klíčenka RC-80
Jablotron
Umožňuje ovládat systém nebo spotřebiče v domě. Funkce tlačítek jsou programovatelné. Volitelný plast umožňuje vybrat 2 nebo 4 tlačítka. Lze přiřadit do ústředny, AC a UC přijímačů (pro ovládání relé), sirény JA-80L (funkce zvonku) a do autoalarmu CA-18xx
Nástěnné tlačítko RC-88
Jablotron
Umožňuje vyhlásit tísňový poplach nebo ovládat ústřednu, bezdrátový zvonek a spotřebiče v domě. Funkce tlačítka jsou nastavitelné. Lze přiřadit do ústředny, AC a UC přijímačů (pro ovládání relé), sirény JA-80L (funkce zvonku)
Zvonkové (tísňové) tlačítko RC-89
Jablotron
Se sirénou JA-80L funguje jako bezdrátový zvonek, ale lze použít jako tísňové tlačítko ústředny nebo jako ovladač relé v modulech UC-82 a AC-82. Lze přiřadit do ústředny, AC a UC přijímačů (pro ovládání relé), sirény JA-80L (funkce zvonku)
Dálkové ovládání RC-85
Jablotron
Tento modul se instaluje do auta a zablikáním světel nebo zahoukáním umožňuje ovládat různá zařízení (garážová vrata, světla, ústřednu...). Lze též použít pro přenos poplachového signálu z autoalarmu. Napájí se 12V z auta. Lze přiřadit do ústředny, AC a UC přijímačů (pro ovládání relé), sirény JA-80L (funkce zvonku)
Termostaty TP-80 a TP-82
Jablotron
Bezdrátově řídí topení (pomocí relé v přijímači AC-82). Kromě udržování nastavené teploty brání zamrznutí. Pokud termostat přiřadíte také k ústředně je schopen hlásit poruchu topení nebo požární nebezpečí. Termostat podporuje dálkové ovládání topení telefonem nebo z Internetu. Lze přiřadit do AC a UC přijímačů (k ovládání relé - topení), do ústředny (pro signalizaci nebezpečí mrazu, nebezpečí požáru a poruchy topení)
Releové přijímače UC-82 a AC-82
Jablotron
Přijímač má 2 relé která je možné nezávisle ovládat bezdrátově. Verze UC se napájí z 12V, verze AC přímo ze sítě 230V. Do každého relé lze samostatně přiřazovat (učit) RC ovládače, termostaty, programovatelné PG výstupy ústředny, bezdrátové detektory, vstup bezdrátové klávesnice a zvonkové tlačítko klávesnice JA-80H
Komunikátor LAN / tel. linka JA-80V
Jablotron
Je modul kombinující LAN a klasickou telefonní linku. Umožňuje dálkové ovládání systému telefonem a Internetem. Umí hlásit události na mobilní telefon a na hlídací pult. Montuje se do skříně ústředny, zapojuje se do její sběrnice, do tel. linky a do LAN sítě (Ethernet)
Komunikátor GSM JA-80Y
Jablotron
Je modul užívající GSM mobilní síť. Umožňuje dálkové ovládání systému telefonem a Internetem. Umí hlásit události na mobilní telefon a na hlídací pult. Poskytuje simulovanou telefonní linku (funkce GSM brány). Montuje se do skříně ústředny, zapojuje se do její sběrnice, pro svou činnost potřebuje SIM kartu
Hlasový komunikátor JA-80X
Jablotron
Je modul který telefonní linkou hlásí poplachy až na 4 tel. hlasem (lze nahrát 6 zpráv). Umožňuje dálkové ovládání systému telefonem a přenos základních reportů na hlídací pult. Lze kombinovat s modulem JA-80V nebo JA-80Y. Montuje se do skříně ústředny, zapojuje se do její sběrnice a do tel. Linky
Odposlech SP-02
Jablotron
Tento přístroj umožňuje autorizovaným tel. číslům zavolat do objektu a poslouchat či mluvit. Lze připojit k běžné telefonní lince (nebo do tel. linky simulované GSM komunikátorem JA-80Y).
Bezdrátový zabezpečovací systém Magellan

Magellan je první zabezpečovací systém, kombinující bezpečnost s velmi populárním vzhledem a stylovým designem. Avšak Magellan vypadá zcela jinak než doposud známé zabezpečovací systémy. S instalací nebudete mít problém v žádném objektu, navíc se skvěle hodí do každého interiéru. S Magellanem můžete poslouchat rádio, zanechat vzkaz, používat jej jako telefon, budík či sledovat připojená další zařízení. S Magellanem máte víc než jen zabezpečený dům!


Uživatelská charakteristika

 • Vestavĕné rádio
 • Hands-free telefon
 • Vysoká kvalita zvuků a hudby
 • Možnost vzdáleného ovládání pomocí telefonu
 • Možnost instalace na veškerých objektech
 • Středisko " rodinných " zpráv
 • Vyhodnocení stavu třemi způsoby ( svĕtelné, zobrazení textu a hlasovĕ v češtinĕ )
 • Ovládání systému telefonem
 • Tlačítko pomoc " krok po kroku"
 • Budík, časování signalizace
Bezpečnost

 • Dvojcestná komunikace s monitorováním linky pro pohotovostní pomoc
 • Jednodotykové požární tlačítka pro jednoduché přivolání pomoci ( policie, záchranná služba, hasiči )
 • Různé možnosti zabezpečení - plné, klid, a automatické střežící metody
 • 16 uživatelů
 • 16 bezdrátových zón a 16 dálkových ovladačů
 • Pamĕť 256 událostí
 • Domovní automatizace ( X10 )
Bezdrátové ústředny Paradox
Paradox
Magellan je zcela nová řada zabezpečovacího systému, kombinující vysoký stupeň zabezpečení, jednoduchost ovládání a unikátní design a to vše v bezdrátovém provedení. Systém Magellan je zcela jiný než všechny doposud známé zabezpečovací systémy.
Bezdrátové klávesnice pro zabezpečovací systémy Magellan
Magellan
MG-32LRF je obousměrná bezdrátová klávesnice, která nabízí stejné funkce jako drátové klávesnice - ovládání i programování zabezpečovacího systému. Bezdrátová klávesnice MG-32LRF je kompatibilní s ústřednou MG-5000 verze 1.30 a vyšší. K této klávesnici mohou být přiřazeny další čtyři drátové klávesnice. Bezdrátová klávesnice MG-32LRF obsahuje nabíjecí Li-on baterii 3.7 V. Klávesnice je napájena pomocí standardní nabíječky pro mobilní telefony (není součástí). Vhodné typy jsou například nabíječky pro MT Nokia, typ ACP-12E nebo ACP-8U, případně je možné klávesnici napájet stabilizovaným zdrojem 300mA 6Vdc. Na záložní zdroj je klávesnice schopna pracovat 48 hodin.
Dálkové ovladače pro pohodlnější ovládání systému Magellan
Magellan
Dálkový čtyřtlačítkový ovladač s podsvícením kláves. Ovladač je možné používat jak s ústřednou Magellan MG-6060, MG 5000 a s bezdrátovým přijímačem MG-RCV3 nebo OMN-RCV3, případně s ústřednou SP1759MG (nebo SP1759EX). Toto zařízení pracuje na frekvenci 433 MHz nebo 868 MHz. Lze jej naprogramovat až na pět různých činností. Je ve voděodolném plastovém krytu.
Analogové a digitální bezdrátové pohybové detektory pro systém Magellan
Magellan
Digitální bezdrátový PIR detektor Magellan MG-PMD75. Slouží k detekci pohybu pro systém Magellan a v součinnosti s bezdrátovým rozšířením MG-RCV3 i s ostatními drátovými systémy. Díky softwaru " Alive " je čidlo schopné více šetřit baterie, než jiné systémy. Pokud detektor přenese dva signály o narušení zóny v pěti minutách přepne se do režimu šetření baterií. Po uplynutí pěti minut dojde opět k přepnutí do klasického pracovního režimu. Napájení tohoto čidla probíhá třemi " AAA " alkalickými bateriemi. Test baterií detektoru probíhá každých dvanáct hodin. Při zjištění stavu vybitých baterií je tento stav indikován LED diodou a zároveň pošle čidlo signál do ústředny. Toto čidlo je imunní vůči zvířatům do 40 kg.
Dveřní bezdrátové magnetické kontakty, kompatibilní s ústřednou Magellan
Magellan
Magnetický bezdrátový kontakt s universálním vstupem. Napájení tohoto magnetického kontaktu probíhá bateriemi typu " AAA ". Lze jej využít v součinnosti s ústřednou Magellan MG-6060, nebo s bezdrátovým rozšířením MG-RCV3. Tento dveřní snímač, může být použít také jako univerzální vysílač. Spínač či jiné zabezpečovací zařízení, může být připojeno k výstupu univerzálního bezdrátového vysílače. Můžete tak sledovat otevření či zavření okna, nebo dveří.
Příslušenství a rozšiřující prvky systému Magellan
Magellan
Bezdrátový opticko - kouřový detektor MG-SD738. Požární detektor sloužící jako doplněk zabezpečovacího systému EZS. Pracovní frekvence detektoru je 433 MHz nebo 868 MHz. Kompatibilní s ústřednou Magellan MG-6060, nebo s bezdrátovým rozšířením MG-RCV3. Uvnitř vestavěna siréna pro akustické spuštění poplachu. Vysoce citlivý opticko - kouřový detektor.
Klávesnice TM4
TM4
TM4 je dotyková barevná grafická LCD sběrnicová klávesnice, barevný širokoúhlý displej s úhlopříčkou 10.9cm, programovatelné názvy pro zóny, podsystémy, uživatele a PGM výstupy, slot na externí paměťovou SD kartu pro nahrávání vlastních témat a zvuků, fotografií pro použití s funkcí slide show a pro modernizaci firmware. Vestavěný senzor pro měření, zobrazení vnitřní i venkovní teploty a vlhkosti, zákaznické překlady prováděné pomocí webové aplikace. V provedení bílé nebo černé. Vlastnosti •Intuitivní uživatelské ikony založené na dotykovém displeji pro rychlé a pohodlné ovládání •Širokoúhlý 10,9cm jasně ostrý barevný displej. •Nastavitelné dotykové plochy pro zóny, podsystémy, uživatelů a programovatelných výstupů. •Slot paměťové SD karty pro pro nahrání vlastních témat obrazovky, zvuků, fotografií a pro servisní aktualizaci. •Výkonný procesor FPGA •Jedna programovatelná poplachová zóna •Vstup pro externí teplotní detektor pro měření venkovní teploty. •Ovládání programovatelných výstupů. •Funkce uzamčení klávesnice pro snadné čištění dotykového displeje.
EVO 192

EVO192 je největší ze zabezpečovacích ústředen Digiplex EVO. Tato zabezpečovací ústředna nabízí 192 zón a 5 PGM výstupů a má stejné vlastnosti jako její předchůdce EVO96. EVO 192 má však několik nových vlastností, jako například schopnost přístupu a programování dálkových ovladačů všech 999 uživatelů (s klávesnicí EVO641 a MG-RTX3). Další novou vlastností je tzv. MULTIBUS, který umožňuje upgrade firmware modulů na sběrnici a to pomocí modulu IP100. Vlastnosti: •8 zón (16 při zdvojení zón, ATZ technologie) •integrované vlastnosti přístupového systému •políčkové programování a upgrade firmware •systém je kompatibilní s programem NEware •automatická úspora, podsvícení klávesnic dle času •5 pevných PGM na ústředně •PGM1 může být využito jako vstup pro 2-drátový kouřový detektor •podpora až 254 rozšiřujících sběrnicových modulů •999 uživatelských kódů •8 podsystémů •paměť na 2048 událostí •zabudovaná baterie reálného času •napájecí zdroj 1.7A •1 sledovaný okruh sirény, výstupu a telefonní linky •tlačítko systémového nastavení do továrních hodnot
EVO 48

Tato ústředna je nejmenší, co do počtu zón ze série ústředen EVO. Nabízí však plnohodnotné programování a nastavení jako další zabezpečovací ústředny Paradox EVO. Ústředna EVO nabízí 8 zón, které lze v případě potřeby rozšířit až 48 hlídaných zón. Ústředna má záložní baterii reálného času. Série zabezpečovacích ústředen EVO nabízí možnost upgrade firmware. Systém je možné sledovat a nastavovat pomocí programu NEware. Vlastnosti: •8 zón (16 při zdvojení zón, ATZ technologie) •integrované vlastnosti přístupového systému •políčkové programování a upgrade firmware •systém je kompatibilní s programem NEware •automatická úspora, podsvícení klávesnic dle času •2 pevné PGM na ústředně (+3 volitelně) •PGM1 může být využito jako vstup pro 2-drátový kouřový detektor •podpora až 127 rozšiřujících sběrnicových modulů •96 uživatelských kódů •4 podsystémy •paměť na 1024 událostí •zabudovaná baterie reálného času •napájecí zdroj 1.7A •1 sledovaný okruh sirény, výstupu a telefonní linky •tlačítko systémového nastavení do továrních hodnot
328

Příslušenství a rozšiřující prvky systému Magellan
354

Infračervený ( IR ) hlásič vyzařování plamene U7698 v nevýbušném provedení do Ex prostředí s reakční dobou 3 sec. A úhlem záběru 90 °.Je vhodný i pro užití ve vnějším prostředí. Není citlivý na obloukové sváření ani sluneční světlo.Detekuje plamen o velikosti 0,1 m² na vzdálenost 20 m, plameny o větší ploše jsou detekovány i na úměrně větší vzdálenosti.Hlásič je vhodný i v případech,kdy je plamen zakryt kouřem.Hlásič je vybaven signalizací znečištění optického systému.
JA-82K - Ústředna

Ústředna má 50 adres a 4 drátové vstupy. S rádiovým modulem JA-82R lze využít až 50 bezdrátových periférií. Pro částečné hlídání nebo rozdělení objektu lze prvky zařadit do 3 sekcí. Ústředna poskytuje signál pro sirény (vnitřní a vnější) a 2 programovatelné výstupy. Nastavit lze až 50 ovládacích kódu a karet.
JA-84P - bezdrátový PIR detektor s kamerou

Umožňuje detekovat pohyb ve střeženém prostoru včetně vizuálního potvrzení poplachu. Kamera detektoru je vybavena bleskem pro focení v noci. Je schopna pořizovat černobílé statické snímky v rozlišení 160x128 bodů. Je-li zaznamenán pohyb, je pořízena sekvence fotografií. Ty jsou uloženy v interní paměti detektoru a bezdrátově přenášeny do ústředny v komprimované podobě, odkud jsou posílány mimo objekt. Detektor je napájen z baterií a komunikuje protokolem OASiS. Pro přenos snímků mezi bezdrátovým detektorem s kamerou a komunikátory JA-80Y GSM/GPRS nebo JA-80V LAN/TEL je nutné nainstalovat do ústředny modul JA-80Q.
Bezdrátová klávesnice JA-81F-RGB a Drátová klávesnice JA-81E-RGB

Klávesnice JA-81F-RGB slouží k ovládání a programování systému. Barvu podsvícení displeje lze nastavit. Obsahuje čtečku bezdrátových přístupových karet a umožňuje připojit detektor otevření dveří. Klávesnice komunikuje bezdrátově protokolem OASiS a je napájena z baterií. JA-81E-RGB je drátová verze klávesnice, připojuje se k ústředně kabelem.
Nové detektory pohybu JA-83P a JA-80W

Zmenšená verze pohybového PIR detektoru kryje až 112m² podlahové plochy. Digitální analýzou je dosažena vysoká odolnost k falešným poplachům. Tato verze nemá vstup pro připojení senzoru otevření dveří. Detektor JA-83P slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho detekční charakteristiku lze měnit použitím alternativní čočky. Odolnost k falešným poplachům je volitelná ve dvou stupních. Detektor komunikuje bezdrátovým protokolem OASiS a je napájen z baterie.