Lineární hlásič SPB – E

Lineární hlásič SPB – E se skládá z vysílací a přijímací jednotky. Pracuje na principu vyhodnocování útlumu vyzařovaného infračerveného paprsku.Tento způsob detekce požáru zajišťuje vysokou spolehlivost systému i v prostředí s trvale proměnlivými podmínkami např. vlhkostí vzduchu,prašností atd.Intenzita infračerveného paprsku je automaticky korigována,citlivost je možno nastavit ve 3 stupních.Lineární hlásič SPB – E se vyznačuje nízkým odběrem proudu,jednoduchou montáží a snadnou nastavitelností optické osy paprsku.
Lineární hlásič ARDEA J

Lineární hlásič ARDEA J se skládá z vysílací a přijímací jednotky a je určen pro střežení velkých ploch ( až do 3000 m² ).Pracuje na principu vyhodnocování útlumu vyzařovaného infračerveného paprsku,mimo to reaguje i na vyzařování plamene při vzniku otevřeného ohně. Lineární hlásič typu J je možno také dodat v nevýbušném provedení pro Ex – prostřed a provedení s krytím IP 65.
Ultrafialový ( UV ) hlásič vyzařování plamene U7602

Ultrafialový ( UV ) hlásič vyzařování plamene U7602 v nevýbušném provedení do Ex- prostředí,detekuje plameny s ultrafialovou složkou záření.Je vhodný i pro použití do vnějšího prostředí. Není citlivý na sluneční světlo,blikající – světlo vyzařující objekty ani na umělé světlo. Reaguje na hoření látek obsahující uhlovodíky i na hoření látek bez uhlovodíků jako např. vodík,síra,amoniak,práškové kovy.
Nasávací systém ASD 515

Nasávací systém ASD 515 se skládá z vyhodnocovací jednotky s vestavěným ventilátorem,opticko-kouřovým hlásičem a z nasávacího potrubí s otvory.K hlásiči ve vyhodnocovací jednotce je trvale přiváděn vzduch ze střeženého prostoru. Jestliže se v nasávaném vzduchu nacházejí kouřové částice, je po dosažení reakční hodnoty vyvolán požární poplach. Nasávací systém je zvláště vhodný pro použití v historických objektech,kostelech,muzeích,zámcích,ve vězeňských celách,vstupních halách budov,v prostorách s dřevěnými stropy, či konstrukcemi, výškových regálech, počítačových sálech, apod.
357

Transsafe ADW 511 se skládá z vyhodnocovací jednotky a snímací trubice.Kompresor vyhodnocovací jednotky vytváří v pravidelných intervalech přesně definovaný přetlak v snímací trubici.Poplach je vyvolán na základě změny tlaku vzduchu ve snímací trubici,způsobené zvýšením okolní teploty.Vlastnosti systému lze programově přizpůsobit požadavkům,daným vlastnostmi prostoru,ve kterém je systém nasazen.Změny tlaku vyvolané např. poškozením snímací trubice jsou signalizovány jako porucha.Díky svému robustnímu provedení je systém vhodný zvláště pro použití v extrémních podmínkách ( tunely, Ex-prostředí,průmyslové použití atd.).