Zabezpečovací a přístupový systém ConceptZabezpečovací ústředny CONCEPT
Concept
Ústředna Concept Access 4000 je srdcem celého systému. Komunikuje s ostatními moduly, zpracovává získané informace, řídí činnost výstupů a sirén a komunikuje s pulty centrální ochrany, atd. Verze IRC 4000 EU nahrazuje starší verzi IRC 4000. Concept 3000 a Access 4000 se řadí mezi modulární systémy, tzn. je rozdělen na řadu zařízení, které mají specifické funkce a které spolu vzájemně komunikují po společné LAN. Na jedné LAN jich smí být maximálně 250, přičemž až 99 modulů smí být téhož typu. K rozlišení jednotlivých zařízení na LAN se používá adresa, přičemž tato musí být jedinečná pro dva moduly téhož typu.
Rozšiřující moduly zón, přístupové moduly, komunikační moduly, analogové moduly
Concept
Rozšiřující moduly zón, přístupové moduly, komunikační moduly, analogové moduly
Programové vybavení
Software pro programování a správu systému Concept


Zabezpečovací ústředna CONCEPT 3000 / 4000 ACCES
Concept
Ústředna Concept Access 4000 je srdcem celého systému. Komunikuje s ostatními moduly, zpracovává získané informace, řídí činnost výstupů a sirén a komunikuje s pulty centrální ochrany, atd. Verze IRC 4000 EU nahrazuje starší verzi IRC 4000. Concept 3000 a Access 4000 se řadí mezi modulární systémy, tzn. je rozdělen na řadu zařízení, které mají specifické funkce a které spolu vzájemně komunikují po společné LAN. Na jedné LAN jich smí být maximálně 250, přičemž až 99 modulů smí být téhož typu. K rozlišení jednotlivých zařízení na LAN se používá adresa, přičemž tato musí být jedinečná pro dva moduly téhož typu.
Komunikační moduly
Moduly systému zabezpečovacího a přístupového systému Concept
Komunikační karty umožňující spojení s periferními sériovými zařízeními. Komunikační protokol 10-BaseT nebo 10-BaseT-Ethernet, porty RS-232, RJ-45
Klávesnice
Klávesnice pro ovládání zabezpečovacího a přístupového systému Concept 3000 / 4000
LCD klávesnice IRT 3000E spolupracuje s každým typem ústředny Concept. Má vkusný design, 20 podsvětlených kláves a podsvětlený LCD displej. Díky tomu lze jednoduše provádět uživatelské operace, prohlížet historii systému a programovat veškeré dostupné volby. V systému může být až 99 těchto klávesnic. Concept je pomocí LCD klávesnice snadně ovládatelný. Na LCD displeji se v češtině zobrazují veškeré sytémové a uživatelské stavy (identifikace alarmů, seznam uživatelů, historie událostí atd.). Pod klávesou HELP je dostupná pomoc pro další postup při ovládání klávesnice.
Rozšiřující moduly
Concept
Pomocí těchto modulů mohu rozšířit expandéry o další výstupy, vstupy a případně o speciální modul pro ovládání výtahů.
Univerzální expandér
Concept - Rozšiřující moduly
Univerzální expander umožňuje rozšířit systém Concept 3000 / Access 4000 o 16 zón, 8 výstupů a 2 výstupy pro modulované sirény. Univerzální expander nabízí neuvěřitelnou flexibilitu, umožňuje totiž konfigurovat systém Concept 4000 Access v podstatě jekoukoliv aplikaci.
8 zónový mini expandér IRZ 3000 / 8
Concept - Rozšiřující moduly
Pomocí mini-expanderu lze systém Concept rozšiřovat o 8 zón a 8 výstupů (auxů). Mini expander může být použit v systémech Concept 3000 a Access 4000.
IRZR 3082 C / E
8 reléových výstupů 5A, pro ústřednu nebo zónový expander
Pomocí tohoto modulu je možné rozšířit počet výstupů ústředny či univerzálního expanderu. V případě použití s mini-expanderem dochází k záměně integrovaných výstupů s otevřeným kolektorem za tyto výstupy. Pro účely ústředny je tento modul dodáván ve speciální modifikaci s označením IRZR 3082C. Komunikaci a popř. napájení zajišťuje hostitelský modul. Poskytuje osm 5A reléových výstupů pro obecné účely jako jsou výstražná zařízení, klimatizace a ovládání přístupu obsahující zámky dveří, tlačítka výtahu a tlačítka jednotlivých poschodí. Modul se propojuje přímo s ústřednou pomocí dodávaného kabelu a je z ústředny napájen.
Modul 24 výstupů

Tento modul doplňuje modul univerzálního expanderu o dalších 24 výstupů. Deska je instalována ve stejném boxu jako univerzální expander, spojení s ním je zajištěno přes kabel.
Deska 8 výstupového expanderu IRA 3000
Concept - Rozšiřující moduly
Tento rozšiřující modul umožňuje zvýšit počet výstupů ústředen systémů Concept 3000/Concept Access 4000 o dalších 8 výstupů s otevřeným kolektorem.
Modul 16 zón, deska 16 - ti zónového expanderu IRZZE 3000
Concept - Rozšiřující moduly
Tento modul doplňuje modul univerzálního expanderu o dalších 16 zón. Deska je instalována ve stejném boxu jako univerzální expander, spojení s ním je zajištěno přes kabel.
Modul pro 4 čtečky
Concept - Rozšiřující moduly
Tento modul umožňuje rozšířit desku IRR 3004 o další 4 čtečky + zóny pro připojení ovládacích tlačítek.
Analogový modul
Concept - Doplňkové moduly
Analogový modul je používán k monitorování analogových veličin v systému, měřená veličina však musí být nejprve převedena na napětí v rozsahu 0 - 5V.
Modul pro řízení výtahů IRL3020
Concept - Doplňkové moduly
Modul pro řízení výtahů poskytuje 8 galvanicky oddělených zón a 8 výstupů připojených na ovládací systém výtahu.
LAN izolátor IRI 3000
Concept - Doplňkové moduly
Instalace LAN izolátoru v systému Concept 3000 nebo Concept Access 4000 zajišťuje galvanické oddělení jednotlivých sekcí LAN, poskytuje možnost zapojení LAN do smyčky (kruhové zapojení) a zajišťuje
IRLAN5021
Concept - Doplňkové moduly
Emulátor ovládací klávesnice systému Concept
Přístupový modul pro připojení dvou čteček IRR 3000
Concept - Doplňkové moduly
Tento modul poskytuje interface pro připojení dvou čteček, ketré mohou být využívány v přístupovém i zabezpečovacím systému.
VF expandér - RF modul
Concept - Doplňkové moduly
Tento modul určený pro Concept 3000 / 4000 nabízí uživatelsky přijatelné rozhraní pro připojení detektorů VISONIC a vysílačů KEY FOB.
Napájecí zdroj 2A
Concept - Doplňkové moduly
2A napájecí zdroj lze použít pro napájení modulů, detektorů, čteček a výstupních zařízení, jako jsou například sirény či elektrické zámky dveří.